Aktualności

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Ważność: od 2015-07-25 06:00:00 do 2015-07-25 20:00:00

Minister Rolnictwa w Czernicy

Minister Rolnictwa w Czernicy

W poniedziałek 27.07.2015 r. o godzinie 9:00 zapowiedział swoją wizytę w Urzędzie Gminy Czernica Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - dr Marek Sawicki. W spotkaniu uczestniczyć będą rolnicy, radni i sołtysi z terenu naszej gminy.

Spotkanie

Spotkanie

zapraszamy wszystkich mieszkańców pragnących mieć wpływ na kierunki rozwoju Gminy Czernica na spotkanie w dniu 30 lipca 2015 r. o godz. 17:00. na Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica. Na spotkaniu wypracowane i przedstawione zostaną cele rozwojowe Gminy oraz możliwości pozyskania środków na realizację tych celów.

Posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

29 lipca 2015 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy.

Informacja o zakończonej inwestycji drogowej

Informacja o zakończonej inwestycji drogowej

W dniu 16.07.2015 r. dokonano odbioru modernizowanego odcinka ul. Głównej w Gajkowie. W ramach robót wykonano nową nawierzchnię asfaltową na odcinku ok. 370 m i szerokości 4,5m/3m z elementami odwodnienia drogi (wpusty uliczne, korytka ściekowe, przykanaliki). Zakres robót obejmował również m.in. uzupełnienie podbudowy drogi, renowację rowu przydrożnego, oczyszczenie przepustów i prace porządkowe. Wartość zadania wyniosła ok. 280 tys. zł brutto i w całości została sfinansowana z budżetu gminy.

Nie daj się oszukać - sprawdź paragon

Nie daj się oszukać - sprawdź paragon

Kolejna odsłona kampanii paragonowej resortu finansów. Od 2002 roku realizujemy działania pod hasłem „Weź paragon". Ich celem jest uświadomienie konsumentom znaczenia paragonu

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Ważność: od 2015-07-22 20:00:00 do 2015-07-23 06:00:00

Sztandar dla Policji

Sztandar dla Policji

W dniu dzisiejszym na Wrocławskim Rynku odbyły się uroczystości z okazji 96 Rocznicy Powołania Policji i wręczenia sztandaru Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu. Z tej okazji fundatorom sztandaru zostały wręczone pamiątkowe podziękowania. Wśród fundatorów znalazły się gminy powiatu wrocławskiego w tym Gmina Czernica.

Informacja dla poszkodowanych wskutek wichury i intensywnych opadów deszczu w dniach 19-20.07.2015 r.

Informacja dla poszkodowanych wskutek wichury i intensywnych opadów deszczu w dniach 19-20.07.2015 r.

Osoby i rodziny, które poniosły straty w budynkach mieszkalnych i podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych i znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb życiowych w oparciu o posiadane środki własne, mogą złożyć wniosek o pomoc społeczną w formie zasiłku celowego.

Informacja

Informacja

na temat zagospodarowania drewna pochodzącego z wiatrołamów drzew i połamanych gałęzi podczas wczorajszej burzy.

pokaż wszystkie wiadomości