kanalizacja_wojnowice

 

15.09.2015 r.

Umowa na budowę kanalizację Wojnowic podpisana

W dniu 15 października 2015 r. w Urzędzie Gminy Czernica podpisana została umowa na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Wojnowicach. Zakres prac przewiduje budowę ok. 7,7 km rurociągów i 4 przepompowni ścieków.

Harmonogram rzeczowo – finansowy przewiduje przerobienie do końca br. 332,1 tys. zł (brutto), a do 30 października 2016r. pozostałej kwoty ok. 2 mln 318 tys. zł (brutto). Dotychczas poniesione nakłady na tę inwestycję ze środków publicznych wynoszą ok. 118 tys. zł, z czego w tym roku 5460 zł.

Umowę będzie realizowała firma usługowa Monika Nowak z siedzibą w Bystrzycy Kłodzkiej. Na realizację tego zadania gmina ubiega się o pomoc finansową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

DO MIESZKAŃCÓW WOJNOWIC

 W związku z prowadzoną budową kanalizacji sanitarnej w Wojnowicach  istnieje możliwość ( w ramach przewidzianych w przepisach) zmiany posadowienia studzienek lub odcinka rurociągu. Ocena możliwości będzie rozpatrywana indywidualnie dla każdej posesji.

W celu uzyskania informacji o możliwości takiej zmiany należy skontaktować się z Urzędem. Kontakt: 71/381 39 48 lub j.sisler@czernica.pl

Po uzyskaniu potwierdzenia o możliwości zmiany położenia studzienki lub odcinka rurociągu należy wypełnić i złożyć wniosek wraz z załącznikiem. (druk wniosku -tutaj).
 

Projekt kanalizacji Wojnowice

projekt ze względu na duży rozmiar został spakowany  w archiwum, należy pobrać paczki na dysk twardy a następnie je rozpakować

PACZKA1     PACZKA2


9.06.2016 r.

Dofinansowanie na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojnowice i na budowę rurociągu ciśnieniowego z Czernicy przez Wojnowice do Chrząstawy Małej

 

W dniu 19.05.2016 roku Wójt Gminy Czernica Pan Włodzimierz Chlebosz podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn. „Budowy kanalizacji sanitarnej w Wojnowicach wraz z budową kanalizacji tłocznej z Czernicy przez Wojnowice do Chrząstawy Małej.” Całkowita wartość projektu wynosi 3 226 044,15 zł netto (3 968 034,31 zł brutto). Dofinansowanie zostało przydzielone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w formie dofinansowania bezzwrotnego w kwocie 797 600,00 zł oraz dofinansowania w formie pożyczki w kwocie 1 595 200,00 zł.

Przedmiotowe zadanie składa się z dwóch etapów:

1)      budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojnowice;

W ramach tego zadania wykonanych będzie:

·         5059,5 mb rurociągu grawitacyjnego o średnicy 200 mm,

·         1545 mb rurociągu grawitacyjnego o średnicy 160mm,

·          623 mb rurociągu tłocznego o średnicy 75 mm,

·         497 mb rurociągu tłocznego o średnicy 90mm

·         4 przepompownie ścieków.

W dniu 15.10.2015 roku została zawarta umowa na prace budowlane dotyczące tego zadania z Firmą Usługową Monika Nowak. Obecnie zadanie jest w trakcie realizacji z terminem realizacji do IV kwartału 2016 roku. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Wojnowice umożliwi włączenie do niej 139 istniejących budynków, 5 budynków obecnie powstających oraz w dłuższej perspektywie kolejnych 60 działek jeszcze niezabudowanych. Spowoduje to powiększenie liczby mieszkańców korzystających z kanalizacji sanitarnej o 436 RLM. 

2)      budowy rurociągu ciśnieniowego z Czernicy przez Wojnowice do Chrząstawy Małej.

W ramach tego zadania wykonane zostało:

·         7 108 mb rurociągu tłocznego o średnicy 225mm,

·         612,5 mb rurociągu tłocznego o średnicy 160mm

·         1 przepompowni ścieków.

Obecnie to zadanie jest zakończone i sfinansowane.   Budowa tranzytu Czernica – Wojnowice – Chrząstawa Mała jest ostatnim etapem budowy szkieletowej sieci tranzytowej, porządkującym gospodarkę wodno-ściekową na terenie gminy w oparciu o pozwolenie na budowę nr 1532/2003. Umożliwi przesyłanie ścieków  rurociągami tłocznymi poprzez miejscowości Czernica, Wojnowice, Chrząstawa Mała, Nadolice Wielkie, Nadolice Małe, Krzyków, Dobrzykowice i Kamieniec Wrocławski, Ratowice, Łany do Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków z wykorzystaniem węzła przerzutowego w Kamieńcu Wrocławskim.

 


Link do strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu: www.wfosigw.wroclaw.pl

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.”


 1.09.2016 r.
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojnowice

W związku z realizacją inwestycji związanej z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojnowice w okresie od 30.06.2016 r. do dnia 31.08.2016 r. wykonano kolejne odcinki sieci kanalizacyjnej. W okresie tym zakończono roboty na odcinkach sieci w ul. Orlej, Jelczańskiej, Kwiatowej, Ogrodowej, Polnej i Topolowej, natomiast nadal trwają prace na ul. Głównej, Poprzecznej, Czereśniowej, Zielonej, Miętowej, Brzozowej, Przylesie. Obecnie docelowo zostało wykonane ok. 6 km sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej, zamontowano 4 obudowy tłoczni (studnie) oraz wykonano 152 szt. przyłączy.

Po zakończeniu wszystkich prac instalacyjnych Wykonawca przystąpi do odtworzenia nawierzchni dróg oraz rozpoczną się procedury odbiorowe. Przewidywany termin zakończenia prac październik 2016 roku.


 Link do strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu: www.wfosigw.wroclaw.pl

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.”