Dane teleadresowe

UWAGA 

OD 1 MARCA 2016 R.

ZMIANA NUMERÓW TELEOFNÓW DO URZĘDU


 

Dane teleadresowe

 

Rada Gminy, Wójt Gminy, Urząd Gminy

 

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

 telefon / faks: 
 strona internetowa: 
adres internetowy: 
konto bankowe:
 


konto bankowowe
dla  wpłaty wadium  
i zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 

NIP Urzędu Gminy Czernica: 
 NIP Gminy Czernica:
 

 71 7265700
 
http://www.czernica.pl
 
czernica@czernica.pl
 Bank Spółdzielczy Oława O/Jelcz - Laskowice
 Nr 31 9585 0007 0020 0200 2088 0001
 kod SWIFT GBWCPLPP

 Bank Spółdzielczy Oława O/Jelcz - Laskowice
Nr
67 9585 0007 2013 0200 2088 0001

 896-13-14-672
 912-11-01-093

 

Numer konta przeznaczony na opłaty za udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi oraz danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL
40 9585 0007 2013 0200 2088 0002

Godziny pracy Urzędu Gminy Czernica 

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

7:30 - 15:00              
7:30 - 15:00
8:00 - 18:00
7:30 - 15:00
7:30 - 15:00

 

 

 

Centrala telefoniczna

telefon i faks

71 7265700

 

 

Bezpośrednie numery telefonów

 

telefon       
  email
Sekretariat 71 7265700 czernica@czernica.pl
Kancelaria ogólna 502 735 430 bok@czernica.pl
Zastępca Wójta 502 735 544 a.czech@czernica.pl
 
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
 
telefon      
  email
Sekretarz 603 981 601 sekretarz@czernica.pl

USC,
sprawy meldunkowe, ew. działalności gospodarczej
USC, sprawy meldunkowe, ew. działalności gospodarczej

502 735 367
502 735 347
502 735 357
k.klimowicz@czernica.pl
w.woroniecka@czernica.pl
m.zaczek@czernica.pl
oświata 609 275 544 m.kozakiewicz@czernica.pl
obsługa Rady Gminy Czernica, kadry 603 402 385 m.sobala@czernica.pl
ochrona środowiska,  rolnictwo
leśnik
603 284 455
502 735 290
m.dabrowska@czernica.pl
a.piskorz@czernica.pl
OC, współpraca ze stowarzyszeniami 605 622 266 obrona@czernica.pl
promocja i komunikacja społeczna,
redakcja BIP
502 735 374 m.galandziej@czernica.pl
bip@czernica.pl
informatyk 502 735 394  informatyk@czernica.pl
 
 Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
telefon      
  email
Kierownik referatu 502 735 457 l.sliwowska@czernica.pl
mienie komunalne 502 735 269 s.ragiel@czernica.pl
zamówienia publiczne 502 735 268 e.zembska@czernica.pl
zagospodarowanie przestrzenne,
geodezja, numeracja i nazwy ulic
 
693 830 301
502 735 276

a.drajczyk@czernica.pl
l.krent@czernica.pl

pozyskiwanie środkow zewnętrznych 502 735 495 a.fiskies@czernica.pl
t.jankowski@czernica.pl

drogi
drogi i komunikacja

601 816 683
502 735 453

r.makiela@czernica.pl
b.bernacka@czernica.pl

budownictwo 502 735 265 a.rogoza@czernica.pl
inwestycje liniowe i prawo wodne 607 686 441
502 735 302
j.sisler@czernica.pl
a.lagiewka@czernica.pl
 
Referat Finansowy
 
telefon     
  email
Skarbnik Gminy 502 735 410 skarbnik@czernica.pl
Główny Księgowy Urzędu 502 735 325 a.swirsz@czernica.pl
płace 502 735 325 a.szargut@czernica.pl
podatki, windykacja 502 735 467 a.nyklasz@czernica.pl
m.wojnarowska@czernica.pl
podatki - składanie deklaracji, zmiany 502 735 466 j.strugala@czernica.pl
n.karendal@czernica.pl
księgowość budżetowa gminy 502 735 425 a.krzywon@czernica.pl
s.zmyslona@czernica.pl

 

 

 

Połączenie na centralę (71 72 65 700) z możliwościa przełączania rozmów do wszystkich pracowników, płatne zgodnie z taryfą dzwoniącego wg połączeń stacjonarnych.

Bezpośrednie numery do pracowników płatne zgodnie z taryfą dzwoniącego wg połączeń na telefony komórkowe.

 

Mapka lokalizacyjna

 

 

 


Wyświetl większą mapę

UG Czernica, ul. Kolejowa 3