Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

 

Rada Gminy, Wójt Gminy, Urząd Gminy

 

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

 telefon / faks: 
 strona internetowa: 
adres internetowy: 
konto bankowe:
 


konto bankowowe
dla  wpłaty wadium  
i zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 

NIP Urzędu Gminy Czernica: 
 NIP Gminy Czernica:
 

 71 381 39 32, 71 381 39 21
 
http://www.czernica.pl
 
czernica@czernica.pl
 Bank Spółdzielczy Oława O/Jelcz - Laskowice
 Nr 31 9585 0007 0020 0200 2088 0001
 kod SWIFT GBWCPLPP

 Bank Spółdzielczy Oława O/Jelcz - Laskowice
Nr
67 9585 0007 2013 0200 2088 0001

 896-13-14-672
 912-11-01-093

 

Numer konta przeznaczony na opłaty za udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi oraz danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL
40 9585 0007 2013 0200 2088 0002

Godziny pracy Urzędu Gminy Czernica 

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

7:30 - 15:00              
7:30 - 15:00
8:00 - 18:00
7:30 - 15:00
7:30 - 15:00

 

 

Bezpośrednie numery telefonów

 

 

telefon       
  email
Sekretariat 71 381 39 32 czernica@czernica.pl
Kancelaria ogólna 71 381 39 49 bok@czernica.pl
 
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
 
telefon      
  email
Sekretarz 71 381 39 32 sekretarz@czernica.pl
USC, sprawy meldunkowe, Ew. działalności gospodarczej 71 381 39 28 k.klimowicz@czernica.pl
w.woroniecka@czernica.pl
m.zaczek@czernica.pl
oświata 71 381 39 29 m.kozakiewicz@czernica.pl
obsługa Rady Gminy Czernica, kadry 71 381 39 30
603 833 330
i.koscianska@czernica.pl
ochrona środowiska,  rolnictwo
leśnik
71 381 39 33
71 381 39 34
m.dabrowska@czernica.pl
a.piskorz@czernica.pl
OC, współpraca ze stowarzyszeniami 71 381 39 45 obrona@czernica.pl
promocja i komunikacja społeczna,
redakcja BIP
71 381 39 35 m.galandziej@czernica.pl
bip@czernica.pl
 
Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
 
telefon      
  email
Kierownik referatu 71 381 39 41 l.sliwowska@czernica.pl
komunikacja, mienie komunalne 71 381 39 26 s.ragiel@czernica.pl
zamówienia publiczne 71 381 39 26 k.michalak@czernica.pl
zagospodarowanie przestrzenne,
geodezja, numeracja i nazwy ulic
 
71 381 39 44

a.drajczyk@czernica.pl
l.krent@czernica.pl

pozyskiwanie środkow zewnętrznych 71 381 39 50 a.fiskies@czernica.pl
t.jankowski@czernica.pl

zespół ds. dróg i inwestycji

71 381 39 46

r.makiela@czernica.pl
b.bernacka@czernica.pl

budownictwo 71 381 39 31 r.litwicki@czernica.pl
inwestycje liniowe i prawo wodne 71 381 39 48 j.sisler@czernica.pl
 
Referat Finansowy
 
telefon     
  email
Skarbnik Gminy 71 381 39 38 skarbnik@czernica.pl
Główny Księgowy Gminy 71 381 39 24 a.swirsz@czernica.pl
płace 71 381 39 24 a.szargut@czernica.pl
podatki, windykacja 71 381 39 37 a.nyklasz@czernica.pl
m.wojnarowska@czernica.pl
podatki - składanie deklaracji, zmiany 71 381 39 39 j.strugala@czernica.pl
a.jakubowska@czernica.pl
księgowość budżetowa gminy 71 381 39 23 a.krzywon@czernica.pl
s.zmyslona@czernica.pl

 

 

 

Mapka lokalizacyjna

 

 

 


Wyświetl większą mapę

UG Czernica, ul. Kolejowa 3