szkoly

Szkoły, przedszkole


Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy
(Przedszkole Publiczne w Czernicy)

 
adres koresp.: 
telefon: 
strona internetowa: 
 
ul. Wrocławska 52, 55-003 Czernica
71 318 02 05
www.spczernica.szkolnastrona.pl
 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy
(Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Czernicy)

adres koresp.: 
telefon: 
strona internetowa: 
 
ul. św. Brata Alberta Chmielowskiego 9, 55-003 Czernica
71 318 01 16
www.spczernica.szkolnastrona.pl
 

Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Czernicy

adres koresp.: 
telefon: 
strona internetowa: 
 
ul. św. Brata Alberta Chmielowskiego 9, 55-003 Czernica
71 318 06 07
www.gimnazjumczernica.edupage.org
 

Szkoła Podstawowa w Dobrzykowicach

adres koresp.: 
telefon: 
strona internetowa: 
 
ul. Szkolna 1, 55-002 Kamieniec Wrocławski
71 318 55 81
www.spdobrzykowice.edupage.org
 

Szkoła Podstawowa im.B.Krzywoustego w Kamieńcu Wr.

adres koresp.: 
telefon: 
strona internetowa: 
 
ul. Kolejowa 8, 55-002 Kamieniec Wrocławski
71 318 55 95
www.spkamieniec.pl
 

Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Kamieńcu Wrocławskim

adres koresp.: 
telefon: 
strona internetowa: 
 
ul. Kolejowa 8, 55-002 Kamieniec Wrocławski
71 318 50 52
www.gim2kam.edupage.org
 

Szkoła Podstawowa w Ratowicach

adres koresp.: 
telefon: 
strona internetowa: 
 
ul Wrocławska 36, 55-003 Czernica
71 318 91 68
www.spratowice.edupage.org
 

Zespół Szkół (Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich i Publiczne Gimnazjum Nr 3) w Chrząstawie Wielkiej

adres koresp.: 
telefon: 
strona internetowa: 
 
ul Wrocławska 19, 55-003 Czernica
71 318 96 24
www.zschrzastawa.edupage.org