Szkoły i placówki oświatowe na terenie Gminy Czernica

 

Gmina Czernica, jako jednostka samorządu terytorialnego, jest organem prowadzącym dla publicznych szkół i placówek oświatowych, tj. 3 szkół podstawowych, 2 gimnazjów, 1 zespołu szkół (w skład którego wchodzą szkoła podstawowa i gimnazjum) i 1 zespołu szkolno-przedszkolnego (w skład którego wchodzą szkoła podstawa i przedszkole).
 
 W czterech szkołach podstawowych funkcjonują oddziały przedszkolne:
 
Szkoła Podstawowa w Ratowicach (dla dzieci 3-4 i 5-6 letnich)
Szkoła Podstawowa w Dobrzykowicach (dla dzieci 5-6 letnich)
Szkoła Podstawowa im. B. Krzywoustego w Kamieńcu Wrocławskim (dla dzieci 5-6 letnich)
Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrząstawie Wielkiej (dla dzieci 5-6 letnich)
 Na terenie Gminy funkcjonują również niepubliczne placówki oświatowe, wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Wójta Gminy Czernica, tj. niepubliczne przedszkola, którym Gmina Czernica przyznaje dotację na podstawie art. 90 ust. 2d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami).

 Wykaz niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Czernica:
1.     „HAPPY KIDS” Przedszkole Niepubliczne Nr 1 w Kamieńcu Wrocławskim
ul. Cichy Kącik 16, 55-002 Kamieniec Wrocławski
www.happykids.edu.pl
2.    Niepubliczne Przedszkole BAJKOCHATKA Krzysztof Stachowicz
ul. Jasia i Małgosi 2, 55-002 Kamieniec Wrocławski
www.bajkochatka-przedszkole.pl/
3.    Niepubliczne Przedszkole „Kredka”
ul. Wrocławska 29, 55-002 Kamieniec Wrocławski
www.kredka.eprzedszkola.pl
4.    Niepubliczne Przedszkole „Calineczka i Przyjaciele”
ul. Świerkowa 4, 55-002 Kamieniec Wrocławski
www.calineczkaiprzyjaciele.pl
5.    Przedszkole Niepubliczne „Mini World”
ul. Kolejowa 19, 55-002 Dobrzykowice
www.miniworld.com.pl
6.    Przedszkole Niepubliczne „Jutrzenka” im. Św. Józefa
ul. Wrocławska 18, 55-003 Chrząstawa Wielka
www.przedszkole-chrzastawa.pl