Aż 1,14 mln zł więcej za gaz!

Aktualności, Wtorek, 25 stycznia 2022
Aż 1,14 mln zł więcej za gaz!

13 stycznia 2022r. Sejm RP uchwalił ustawę o ochronie odbiorców gazu, która zakłada m.in. zamrożenie w 2022 r. stawek taryf na gaz oraz objęcie ochroną taryfową m.in. szpitali, szkół, żłobków, przedszkoli, domów dziecka, kościołów i związków wyznaniowych, noclegowni czy OSP. Instytucje te będą płaciły za gaz według takich samych stawek, jak odbiorcy indywidualni. Ochrona ta funkcjonowałaby do końca 2023 r. Jednocześnie w 2022 r. zamrożone zostaną ceny gazu dla klientów taryfowanych. Rząd chce dodatkowo zagwarantować ochronę taryfową wszystkim mieszkańcom spółdzielni oraz wspólnot – także w przypadku, gdy spółdzielnia lub wspólnota dotychczas nie wystąpiła o objęcie ich taką ochroną.

Wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie automatycznie zostaną objęte taryfami. Zarządcy mają składać oświadczenia, w których deklarują, jaka część kupowanego przez nich gazu trafia na cele inne niż mieszkaniowe.

W celu objęcia odbiorcy gazu ochroną taryfową, konieczne będzie złożenie oświadczenia, którego ostateczna treść zostanie ustalona w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska ws. wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców paliw gazowych w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku gazu. Tego aktu jeszcze nie ma. Skutek finansowy podwyżki cen gazu w stosunku do roku ubiegłego na gminnych obiektach kubaturowych to kwota ok. 1. 14 mln. zł. W przypadku objęcia wskazanych w ustawie instytucji, które mogą skorzystać z ochrony taryfowej, szacowana kwota podwyżki gazu wyniesie ok. 350 tys.zł. (dot. to między innymi świetlic wiejskich, budynków urzędu gminy i biblioteki).

Więcej informacji na temat etapu procedowania nowej ustawy można uzyskać klikając link:

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=FD1420207FBD0FB1C12587C7005D5CAE

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093