XXXIV Sesja Rady Gminy Czernica

Aktualności, Wtorek, 22 lutego 2022
XXXIV Sesja Rady Gminy Czernica

Na wniosek Wójta Gminy Czernica z dnia 22 lutego 2022 r., zwołuję XXXIV Sesję Rady Gminy Czernica, dnia 24 lutego 2022 r. o godz. 8.30 za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) zmiany uchwały nr XXXIII/349/2021 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica;

2) zmian w budżecie Gminy Czernica na 2022 rok.

   4. Zamknięcie obrad Rady.

 

Przewodniczący Rady Gminy Czernica Leszek Kusiak.

POBIERZ SPAKOWANE MATERIAŁY NA XXXIV RADY GMINY CZERNICA

 

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093