Komisji Rewizyjnej dnia 28 lutego 2022 r., o godz. 12.00

Aktualności, Środa, 23 lutego 2022
Komisji Rewizyjnej dnia 28 lutego 2022 r., o godz. 12.00

Zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej dnia 28 lutego 2022 r., o godz. 12.00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość.


Porządek posiedzenia:


1. Ocena działalności GOPS w Czernicy.
2. Opiniowanie z realizacji ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.”
3. Analiza działań promocyjnych Gminy.
4. Analiza w zakresie przetargów na realizację zadań inwestycyjnych.
5. Sprawy bieżące z zakresu działań kontrolnych i opiniodawczych Komisji Rewizyjnej.

 

Przewodniczący Komisji
Adam Cioczek

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093