Spotkaliśmy się dziś w Czernicy aby pożegnać ś.p. Stefana Dębskiego.

Aktualności, Czwartek, 24 lutego 2022
 Spotkaliśmy się dziś w Czernicy aby pożegnać ś.p. Stefana Dębskiego.

 

Podczas uroczystości pogrzebowej przemawiał Włodzimierz Chlebosz – Wójt Gminy Czernica, który wspominał osiągnięcia ś.p. Stefana Dębskiego, zacytował też Jego wiersz, który jest esencją życia zmarłego:

„Podróż jest życiem, życie podróżą,

Życie i podróż nie każdemu z nas służą.

Do tych wypraw musimy być przygotowani.

Inaczej to schrzanimy i będzie do bani.

Nie będziemy podróżnikiem, a bardziej włóczęgą.

Nasze życie i podróż będą męką i mitręgą.

Jeśli do życia i podróży się przygotujemy.

Ciekawe życie i podróż przeżyjemy !”

Następnie wieloletni współpracownik ś.p. Stefana Dębskiego, a dziś Wiceprzewodniczący Rady Gminy Czernica - Jarosław Jagielski pożegnał w imieniu całej Rady Gminy Czernica oraz Sołtysów zasłużonego samorządowca.
Odszedł od nas człowiek niezwykły – sekretarz, naczelnik, wieloletni wójt ale również intelektualista, społecznik, nauczyciel, druh gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej, poeta, chórzysta, a zarazem lokalny patriota, miłośnik tej ziemi i tej społeczności. Człowiek wielkiego serca i wielkich zasług.
Całe życie zawodowe związał z naszą małą ojczyzną jaką jest gmina Czernica. Spokojny, rozważny człowiek o wielu talentach i ogromnym zasobie wiedzy historycznej ale też życiowej.
Przez wiele lat pracował w Czernicy jako nauczyciel ulubionej historii, języka polskiego i muzyki. Wielu mieszkańców pamięta ten czas i z rozrzewnieniem wspomina te lekcje. Ale głównie go pamiętamy jako człowieka który przez kilkadziesiąt lat był urzędnikiem państwowym i samorządowym właśnie tu w Czernicy, gdzie przeszedł wszystkie szczeble awansu zawodowego, gdzie pięciokrotnie był wybierany przez mieszkańców na Wójta Gminy Czernica. Nagrodzony wieloma medalami i odznaczeniami m.in. Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Złotym za długoletnią służbę i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Składamy najserdeczniejsze podziękowania za obecność wszystkim dziś zgromadzonym i za uczestniczenie w ostatniej drodze do miejsca wiecznego spoczynku naszego wspaniałego Stefana Dębskiego.
Cześć Jego pamięci !

 

 

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093