Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Aktualności, Czwartek, 2 czerwca 2022
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej dnia 7 czerwca 2022 r., o godz. 11.00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość.


Porządek posiedzenia:
1. Ocena wykonania inwestycji za I (pierwszy) kwartał 2022 r.
2. Rozpatrzenie dokumentów w sprawie absolutorium.
3. Przygotowanie wniosku w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium Wójtowi Gminy.
4. Analiza w zakresie skarg składanych na działalność Urzędu Gminy.
5. Analiza działalności Urzędu Gminy oraz ZGK. w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej.
6. Analiza protokołów z kontroli zewnętrznych i realizacji wniosków pokontrolnych
7. Sprawy bieżące z zakresu działań kontrolnych i opiniodawczych Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji
Adam Cioczek

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093