SESJA RADY GMINY CZERNICA

Aktualności, Wtorek, 14 czerwca 2022
SESJA RADY GMINY CZERNICA

Zwołuję XXXVIII Sesję Rady Gminy Czernica dnia  20 czerwca 2022 r. o godz. 13.00 w trybie hybrydowym (z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość/stacjonarnie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy).

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Czernica.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Czernica o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy Czernica z działalności za okres międzysesyjny.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Nadolice Małe
  i Nadolice Wielkie, gmina Czernica;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych;
 • zmian w budżecie Gminy Czernica na 2022 rok;
 • zmieniająca uchwałę Nr VII/51/2019 Rady Gminy Czernica z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa na obszarze Gminy Czernica oraz wyznaczenia inkasentów
  i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
 • zamiaru likwidacji Filii nr 5 w Jeszkowicach Gminnej Biblioteki Publicznej
  w Czernicy oraz ogłoszenia zamiaru dokonania zmiany w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy;
 • Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia oraz wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami w zakresie jego wdrożenia;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania
  i pozbawiania oraz wysokości nagród dla osób fizycznych za wybitne osiągnięcia sportowe w dyscyplinach olimpijskich i paraolimpijskich;
 • nadania nazwy ulicy w miejscowości Nadolice Małe – ul. Cyprysowa;
 • nadania nazwy ulicy w miejscowości Nadolice Małe – ul. Tymiankowa;
 • nadania nazwy ulicy w miejscowości Chrząstawa Wielka – ul. Tymiankowa;
 • nadania nazwy ulicy w miejscowości Chrząstawa Wielka – ul. Skrzypu Polnego;
 • nadania nazwy ulicy w miejscowości Chrząstawa Wielka – ul. Macierzankowa.
 1. Oświadczenia radnych.
 2. Sprawy różne.
 3. Zamknięcie obrad Rady. 

Przewodniczący Rady Gminy Czernica
Leszek Kusiak

POBIERZ SPAKOWANE PROJEKTY UCHWAŁ ZIP.

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093