Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Czernica

Aktualności, Czwartek, 28 lipca 2022
Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Czernica

Na podstawie § 14 ust. 9  Statutu Gminy Czernica, zwołuję wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Czernica tj. Komisji Rewizyjnej, Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i Komisji Kapituły, dnia 4 sierpnia 2022 r. o godz. 8.30 w trybie hybrydowym (z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość/stacjonarnie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy).

 

Porządek posiedzenia:

 

  1. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  • zmieniająca uchwałę nr XLI/335/2018/ Rady Gminy Czernica z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, dla których nie ustalono takiego wymiaru;
  • przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Piastów Śląskich w Chrząstawie Wielkiej;
  • przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy;
  • przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach;
  • ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Czernica w roku szkolnym 2022/2023;
  • zmiany uchwały nr XXXIII/349/2021 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica;
  • zmian w budżecie Gminy Czernica na 2022 rok.
  1. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Rady Gminy Czernica

/-/ Leszek Kusiak

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093