ODKOMARZANIE NA TERENIE GMINY CZERNICA W 2020 R.

Aktualności, Środa, 22 kwietnia 2020
ODKOMARZANIE NA TERENIE GMINY CZERNICA W 2020 R.

Od początku kwietnia 2020 r. na terenie naszej gminy prowadzony jest monitoring rozwoju populacji komarów przez podmiot wyłoniony w drodze zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie www.bip.czernica.pl. Wyłoniono wykonawcę zadania z wieloletnim doświadczeniem w monitoringu komarów na terenie miasta Wrocław i odpowiednimi do wykonywanej czynności kwalifikacjami. Po otrzymaniu informacji od podmiotu wykonującego monitoring będą wykonywane opryski zgodnie ze wskazaniem do aplikacji środka biologicznego lub wykonania oprysku chemicznego.

Aplikacja preparatów biologicznych, ma za zadanie likwidację larw i niedopuszczenie do rozwoju komara. Środki te muszą trafić wprost do wody, by mogły być pobrane wraz z pokarmem przez larwę. Preparat biologiczny działa wybiórczo tylko na larwy komarów nie wpływając negatywnie na współwystępujące organizmy. Opryski chemiczne stosuje się wyłącznie w celu likwidacji dorosłych osobników - nie mają one zastosowania prewencyjnego.

Umowy na wykonanie aplikacji środków biologicznych i wykonanie oprysków chemicznych zostały podpisane z podmiotami działającymi z ziemi oraz z powietrza. Podmioty te wyłoniono w drodze zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie www.bip.czernica.pl. Wszystkie firmy z którymi podpisaliśmy umowy mają duże doświadczenie, które nabyły głownie w zwalczaniu komarów we Wrocławiu.

Aplikacja środków biologicznych metodą agrolotniczą zostanie przeprowadzona w przypadku wystąpienia larw w zbiornikach o dużych powierzchniach oraz na terenach zalewowych natomiast wielkoobszarowe opryski agrolotnicze preparatami chemicznymi zostaną przeprowadzone w przypadku wystąpienia dużej ilości dorosłych osobników komarów.
W pozostałych przypadkach walka z komarami będzie prowadzona z ziemi.

Warto dodać w tym miejscu, że w Polsce oznaczono prawie 50 gatunków komarów, niektóre z nich przemieszczają się na niewielkie odległości (do 1 km) są to gatunki, które zazwyczaj wylęgają się w pobliżu naszych domów ale są też popularne na naszym terenie gatunki (oznaczone w 2019 r.), które mają dużą zdolność do migracji, przy sprzyjającym wietrze potrafią w ciągu doby pokonać 20 km. Gmina Czernica - od granicy z Gm. Siechnice do granicy z Gm. Długołęką odległość nie przekracza 8 km, a od granicy z Wrocławiem do granicy z Gm. Jelcz-Laskowice nie przekracza 11 km, wobec czego żadne działania naszego samorządu, nawet tak daleko zakrojone jak zeszłoroczne czy tegoroczne, nie przyniosą zadawalających nas oraz Państwa efektów, jeśli sąsiednie gminy nie podejmą na swoich terenach podobnych działań, a z informacji w których posiadaniu jesteśmy (po weryfikacji tel. w urzędach gmin we właściwych merytorycznie komórkach) Gmina Długołęka nie planuje odkomarzania, a Gmina Siechnice nie podjęła jeszcze decyzji w aspekcie tegorocznego odkomarzania. Ze swojej strony wszystkim ościennym samorządom oferujemy doświadczenie i pomoc merytoryczną oraz wsparcie w postaci zasilenia wzorami dokumentów.

Jednocześnie nie zapominajmy, że monitoring liczebności populacji komarów prowadzony jest w stawach, rozlewiskach i rowach, w których stwierdzono wodę stojącą, ale nie jest prowadzony na prywatnych działkach, wobec czego w walce z komarami bardzo ważne jest przestrzeganie podstawowych zasad również na swojej posesji. Główną zasadą jest niedopuszczanie do gromadzenia się wody stojącej.

Komar nie wylęgnie się bez dostępu do stojącej przez kilka dni wody. Samica składa jaja tylko do stojącej wody i w całym etapie rozwojowym, który trwa w zależności od gatunku i temperatury 7-21 dni potrzebuje wody. Gdy woda wyschnie – komar się nie wylęgnie. Wystarczy wiadro z wodą, stojąca woda na plandece, deszczówka w nieprzykrytej beczce, czy też jedna opona samochodowa by wylęgało się kilkaset komarów dziennie!!! Woda w jednej oponie zalegającej na działce może być miejscem wylęgu nawet 10 000 komarów.

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093