Gmina Czernica liderem w strukturze wydatków na oświatę i wychowanie wśród gmin wchodzących w skład WrOF!

Aktualności, Wtorek, 21 stycznia 2020
Gmina Czernica liderem w strukturze wydatków na oświatę i wychowanie wśród gmin wchodzących w skład WrOF!

Zapraszamy do lektury opracowania pn.: „Uwarunkowania społeczne, gospodarcze i przestrzenne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w 2018 r.” Z ww. materiału można się wiele dowiedzieć o sytuacji demograficznej, uwarunkowaniach społecznych, gospodarczych i przestrzennych naszego ZIT-u.

Dokument do pobrania w linku

Wśród gmin wchodzących w skład WrOF największy przyrost liczby ludności prognozuje się w gminie Siechnice i Czernica (o ok. 30% do 2030 r.), a następnie w gminie Kobierzyce i Długołęka (odpowiednio przyrost o ponad 25%). W 2018 r. wydatki gmin, należących do Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, na oświatę i wychowanie wyniosły 1752,6 mln zł, tj. o 12,6% więcej niż przed rokiem i o 41,0% więcej w relacji do 2014 r. W strukturze wydatków ogółem WrOF, wydatki na oświatę i wychowanie stanowiły 28,4% (wobec 28,5% w 2017 r. i 26,7% w 2014 r.).

Wśród gmin WrOF najwyższy odsetek wydatków na oświatę i wychowanie odnotowano w gminie wiejskiej Czernica (50,7%).

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093