ZEBRANIE WIEJSKIE

Aktualności, Środa, 9 września 2020
ZEBRANIE WIEJSKIE

zebranie wiejskie Sołectwa Czernica, w czwartek 17.09.2020 roku o godz. 16.45 przy altance na placu rekreacyjno-sportowym przy ul. Kochanowskiego w Czernicy. W przypadku braku kworum II termin rozpoczęcia zebrania - godz. 17.00

Planowany porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór protokolanta.
4. Zatwierdzenie porządku obrad zebrania.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w funduszu sołeckim na 2020 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wydatkowania funduszu sołeckiego na 2021 rok.
7. Wnioski sołectwa do projektu budżetu Gminy Czernica na 2021 rok.
8. Sprawy różne.

Zapraszam mieszkańców do udział w zebraniu
Sołtys wsi Czernica Agnieszka Marczak

Proszę o zabranie ze sobą rękawiczek ochronnych i maseczek!

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093