Zebranie wiejskie sołectwa Dobrzykowice

Aktualności, Wtorek, 28 stycznia 2020
Zebranie wiejskie sołectwa Dobrzykowice

We wtorek, 4 lutego 2020 r. o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Dobrzykowicach odbędzie się zebranie wiejskie. W przypadku braku kworum II termin rozpoczęcia zebrania - godz. 18.15.

Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania.

2. Stwierdzenie kworum i ważności zebrania.

3. Wybór protokolanta.

4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.

5. Wybór delegatów z sołectwa Dobrzykowice na Walne Zebranie Gminnej Spółki Wodnej Czernica.

6. Podjęcie uchwał w sprawie nadania nowych nazw ulic.

7. Sprawy różne.

8. Zakończenie zebrania.

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093