SESJA RADY GMINY CZERNICA

Aktualności, Środa, 7 października 2020
SESJA RADY GMINY CZERNICA
     


Proponowany porządek obrad:

1.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Czernica.
4.    Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Czernica o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.    Sprawozdanie Wójta Gminy Czernica z działalności za okres międzysesyjny.
6.    Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Gminy przez osoby zobowiązane.
7.    Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych Wójtowi Gminy Czernica przez osoby zobowiązane.
8.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1)    zmian w budżecie Gminy Czernica na 2020 rok;
2)    zmiany uchwały nr XII/107/2019 Rady Gminy Czernica z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica;
3)    nadania nazwy ulicy w miejscowości Gajków – ul. Studniowa;
4)    nadania nazwy ulicy w miejscowości Krzyków – ul. Krzykowska, ul. Miła i ul. Wesoła.
9.    Oświadczenia radnych.
10.  Sprawy różne.
11.  Zamknięcie obrad Rady.


Przewodniczący Rady Gminy Czernica

Leszek Kusiak

 

POBIERZ SPAKOWANE PROJEKTY UCHWAŁ ZIP.

 

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093