Kolejny etap uzbrajania terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach

Aktualności, Poniedziałek, 8 lutego 2021
Kolejny etap uzbrajania terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach

 

W dniu 18 stycznia 2021 roku Gmina Czernica podpisała umowę na wybudowane części sieci wodociągowej i części sieci kanalizacji sanitarnej na terenach inwestycyjnych w Dobrzykowicach. Przedmiotowe zadanie jest kolejnym etapem procesu uzbrajania terenów inwestycyjnych w Gminie Czernica, który jest realizowany na przestrzeni ostatnich lat.
Aktualnie wybrany generalny wykonawca, którym zostało Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. w terminie do 31 sierpnia 2021 roku wykona:
- sieć kanalizacji sanitarnej (DN 300, DN 250, DN 200, DN 150, DN 125) wraz z układem tłocznym o łącznej długości 1 100 metrów;
- sieć wodociągową (DN 225) o łącznej długości 390 metrów.
Przedmiotowe zadanie jest elementem większego projektu pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach w gminie Czernica w sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej”, którego wartość została określona na kwotę 6 875 604,00 zł. Projekt ten został pozytywnie oceniony przez Prezesa Rady Ministrów i otrzymał dofinansowanie w kwocie 3 500 000 złotych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Dzięki prowadzonym działaniom w zakresie uzbrojenia terenów inwestycyjnych możliwe będzie zwiększenie atrakcyjności gminy Czernica i stworzenie nowych warunków dla rozwoju działalności gospodarczej. Inwestycja przyczyni się do pozyskania nowych inwestorów na tych terenach oraz stworzenia nowych miejsc pracy.

 

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093