Uchwała w sprawie wymiany kotłów nieważna.

Aktualności, Środa, 24 lutego 2021

Rozstrzygnięciem nadzorczym Nr 14/2021 z dnia 11 lutego 2021 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, stwierdziło nieważność w całości uchwały nr XXI/226/2020 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na likwidację niskiej emisji w Gminie Czernica na rok 2021, poprzez wymianę dotychczasowych nieekologicznych źródeł ciepła na ekologiczne urządzenia grzewcze.

To oznacza obecnie niemożność składania wniosków na wymianę źródeł ciepła do czasu podjęcia przez Radę Gminy Czernica nowej uchwały. Stosowny projekt uchwały przygotuje w marcu wójt gminy i skieruje go do zaopiniowania przez właściwe komisje rady, tak aby na najbliższej Sesji, Rada Gminy Czernica mogła podjąć przedmiotową uchwałę.

Treść rozstrzygnięcia nadzorczego (LINK) jest upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czernica od 22 lutego 2021 r. w zakładce: Prawo miejscowe → Uchwały Rady Gminy Czernica → Uchwały Rady Gminy Czernica Kadencja 2018-2023 → Sesja Nr 21 Rady Gminy Czernica z dnia 30  grudnia 2020 r.

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093