Wydłużenie terminu zakończenia rewitalizacji linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice

Aktualności, Wtorek, 18 maja 2021
Wydłużenie terminu zakończenia rewitalizacji linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice

W związku z realizacją projektu partnerskiego PKP PLK S.A i Gmin Czernica, Wrocław, Jelcz - Laskowice pn.  „Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF” lider projektu PKP PLK S.A. poinformował o przedłużeniu terminu realizacji zadania w części kolejowej.  W dniu 6 maja 2021 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego (Instytucja Zarządzająca środkami unijnymi z których dofinansowywany jest projekt) wyraził zgodę na zakończenie projektu do dnia 31 grudnia 2021 roku. Powyższa zmiana, wynika z konieczności wykonania dodatkowych, pierwotnie nie planowanych i niezbędnych robót budowlanych w celu zapewnienia trwałości infrastruktury kolejowej.

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093