Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Aktualności, Piątek, 2 lipca 2021
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

dnia 27 lipca 2021 r., o godz. 13.00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

 

Porządek posiedzenia:

1. Analiza działalności organów sołectw.
2. Analiza realizacji przedsięwzięć finansowych w ramach funduszu sołeckiego.
3. Sprawy bieżące z zakresu działań kontrolnych i opiniodawczych Komisji Rewizyjnej.
 

Przewodniczący Komisji

           Adam Cioczek

 

 

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093