Mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego

Prace związane z opracowaniem planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych.

Link do strony z informacjami o planach zarzadzania ryzykiem powodziowym i konsultacji społecznych:

http://www.apgw.kzgw.gov.pl/pl/konsultacje-spoleczne

http://www.powodz.gov.pl/pl/ 

Link do strony z aktualnymi mapami zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego: 

https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpMZP

 

Zgromadzona dokumentacja:

 1. Pismo z Urzędu Gminy z dnia 8.04.2015 r do  Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
 2. Pismo od RZGW we Wrocławiu z dnia 21.04.2015 r. 
 3. Pismo od IMGW z 23.04.2015 r.
 4. Pismo od KZGW z dnia 14 maja 2015 r.
 5. Odpowiedź Wójta Gminy Czernica  na pisma IMGW i KZGW
 6. Pismo do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia 19.06.2015 r.
 7. Odpowiedż od Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia 11.09.2015 r.
 8. Pismo Wójta Gminy Czernica do IMGW z dnia 8 marca 2016 r.  załącznik do pisma
 9. Odpowiedż od Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia 09.05.2016 r.
 10. Pismo do RZGW we Wrocławiu z dnia 28.06.2016 r.
 11. Odpowiedź od RZGW we Wrocławiu z dnia 14.07.2016 r.
 12. Pismo do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia 10.08.2016 r.
 13. Odpowiedź od KZGW z dnia 14.09.2016 r.
 14. Pismo ws. udzielenia informacji o inwestycjach do PGWWP-26.06.18 r.
 15. Odp. na pismo Wójta o inwestycjach-9.07.18 r.          Załączniki mapowe do pisma z 9.07.18 r.
 16. Pismo informacyjne od Min.Gosp.Morskiej i Żegl.Śródlądowej-22.08.18 r.
 17. Wniosek Wójta o udzielenie inform. do PGWWP-25.10.18 r.
 18. Odp.PGWWP o aktualizacji map zagr. powodziowego-21.11.18 r.

 

Powódź to jedno z najbardziej niebezpiecznych naturalnych zjawisk występujących  na obszarze kraju. W celu zwiększenia bezpieczeństwa obywateli oraz ograniczenia negatywnych skutków powodzi,  Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, zgodnie z zapisami Dyrektywy Powodziowej oraz ustawy Prawo wodne, prowadzi prace związane z opracowaniem planów zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych.

 

Prace nad planami zostały poprzedzone przygotowaniem wstępnej oceny ryzyka powodziowego (WORP) oraz map zagrożenia powodziowego (MZP) i map ryzyka powodziowego (MRP). Celem WORP było wyznaczenie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, czyli obszarów, na których istnieje znaczące ryzyko powodziowe lub na których wystąpienie dużego ryzyka jest prawdopodobne.  W sumie dla Polski w I cyklu planistycznym do obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi wyznaczono 253 rzeki o łącznej długości 14 481 km. Prace nad WORP-em zostały zakończone w grudniu 2011 roku,  dokument jest dostępny na stronach Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi zostały sporządzone mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego

 

Obecnie na bazie przygotowanych dotychczas dokumentów planistycznych oraz zgromadzonych danych przygotowywane są plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla dwóch poziomów odniesienia w stosunku do powierzchni kraju – obszarów dorzeczy i regionów wodnych. Prace prowadzone są równolegle dla obszarów dorzeczy Odry, Wisły oraz Pregoły a także  9 regionów wodnych. W celu zapewnienia udziału w procesie przygotowania planów zainteresowanych współpracą podmiotów, powołane zostały odpowiednio w dorzeczach, regionach wodnych, jak również dla zlewni odpowiednie grupy robocze, wspomagające swoją wiedzą i doświadczenie wykonawców PZRP.

 

Celem planów zarządzania ryzykiem powodziowym jest ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej, poprzez realizację wybranych działań służących minimalizacji zidentyfikowanych zagrożeń. Działania te, muszą także prowadzić do obniżania strat powodziowych.

 

Obowiązek sporządzenia planów wynika z Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, tzw. Dyrektywy Powodziowej.

Zgodnie z ustawą Prawo wodne. Za opracowanie planów odpowiedzialny jest prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej na poziomie obszarów dorzeczy oraz dyrektorzy poszczególnych Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej dla regionów wodnych.

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093