Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych

„Zgodnie z art. 67c ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 503), organy właściwe do sporządzania projektów aktów planowania przestrzennego, udostępniają nieodpłatnie dane przestrzenne dla aktów, za pośrednictwem usług, o których mowa w art. 9 ust.1, pkt 1–3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 214), w związku z czym należy zgłosić adresu URL dla usług wyszukiwania, przeglądania i pobierania.  Ewidencję zbiorów i usług danych przestrzennych prowadzi Główny Geodeta Kraju.

 

Zbiór danych przestrzennych dla obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dostępny jest pod adresem:

 

https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/index.php?teryt=022301&rodzaj=&nazwa=&zbior=&temat=&usluga=&adres= „

 

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093