Spółki wodne

Informacja dotycząca odwołania sprawozdawczo - wyborczego Walnego Zgromadzenia Gminnej Spółki Wodnej w Czernicy 

POBIERZ

 

Informacja dla mieszkańców.

Zgodnie z art. 205 Prawa Wodnego tekst jednolity z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268) Utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy - do tej spółki lub tego związku spółek wodnych.
 
Na terenie Gminy Czernica działa Gminna Spółka Wodna. Gminna Spółka Wodna Czernica jest zrzeszona w Rejonowym Związku Spółek Wodnych w Oławie. Spółka realizuje utrzymanie urządzeń ze składek wnoszonych przez właścicieli nieruchomości objętych działalnością spółki wodnej, ustalonych przez Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej reprezentujące poszczególne sekcje wiejskie. Wynika to z §10 statutu Gminnej Spółki Wodnej zatwierdzonego przez starostę Powiatu Wrocławskiego decyzją nr 102/2003 z dnia 11 lipca 2003 roku.
Prosimy wszystkich mieszkańców o zapoznanie się z w/w przepisami i o terminowe wnoszenie składek do sołtysa wsi.

 


 

Poniżej do ściągnięcia w formacie pdf dokumenty dotyczące funkcjonowania Spółek Wodnych na terenie Gminy Czernica

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093