Azbest

Czernica, 05.10.2021 r.

Sprawozdanie z realizacji zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czernica”

W ramach ogłoszonego konkursowego naboru wniosków związanych z usuwaniem azbestu na rok 2021 przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą we Wrocławiu, Gmina Czernica pozyskała dotację na demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czernica.

Wobec powyższego Wójt Gminy Czernica ogłosił nabór wniosków od mieszkańców na przyznanie dofinansowania na usuwanie azbestu. W wyniku przeprowadzonego naboru wpłynęło 8 wniosków i wszystkie wnioski zostały zakwalifikowane do przyznania dofinansowania.

Na podstawie zapytania ofertowego został wyłoniony wykonawca zadania na terenie Gminy, z którym została podpisana umowa.

Podczas realizacji zadania usunięto łącznie 16,62 Mg wyrobów zawierających azbest z 8 nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy w terminie do 27.09.2021 r. zadanie zostało wykonane i potwierdzone wymaganymi dokumentami oraz dokumentacją fotograficzną.

Koszt całego zadania wyniósł 28530,79  zł. Dotacja w wysokości 3640,00 zł stanowi 12,76 % kosztów całego zadania. Pozostała część wydatku została pokryta z budżetu Gminy Czernica w kwocie 24890,79 zł.

Realizacja zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czernica” możliwa była dzięki dofinansowaniu przedsięwzięć związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2021 przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.


Sprawozdanie z realizacji zadania pn. „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czernica”

 

W ramach ogłoszonego konkursowego naboru wniosków związanych z usuwaniem azbestu na rok 2020 przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej z siedzibą we Wrocławiu, Gmina Czernica pozyskała dotację na demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czernica.

Wobec powyższego Wójt Gminy Czernica ogłosił nabór wniosków od mieszkańców na przyznanie dofinansowania na usuwanie azbestu. W wyniku przeprowadzonego naboru wpłynęło 22 wnioski i wszystkie wnioski zostały zakwalifikowane do przyznania dofinansowania.

Na podstawie zapytania ofertowego został wyłoniony wykonawca zadania na terenie Gminy, z którym została podpisana umowa.

Podczas realizacji zadania usunięto łącznie 36,35 Mg wyrobów zawierających azbest
z 20 nieruchomości (2 rezygnacje) zlokalizowanych na terenie Gminy w terminie do 01.09.2020 r. zadanie zostało wykonane i potwierdzone wymaganymi dokumentami oraz dokumentacją fotograficzną.

Koszt całego zadania wyniósł 25.140,66  zł. Dotacja w wysokości 7.133,22 zł, dzięki której zostało wykonane zadanie, stanowiła 28,37 % kosztów całego zadania. Pozostała część wydatku została pokryta z budżetu Gminy Czernica w kwocie 18.007,44 zł.

Realizacja zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czernica” możliwa była dzięki dofinansowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przedsięwzięć związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2020.

 

USUWANIE AZBESTU

Wójt Gminy Czernica informuje mieszkańców o możliwości skorzystania w 2020 roku z dofinansowania w wysokości 100 % na realizację prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest.

  

Uwaga! Zakup i montaż nowego pokrycia dachowego nie są objęte dofinansowaniem ! Właściciel nieruchomości musi wykonać je we własnym zakresie.

 

WARUNKIEM OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA jest:

Złożenie w Urzędzie Gminy Czernica wniosku o przyznanie dofinansowania wraz z wymaganymi załącznikami w terminie do 20 maja 2020 r.

 

POBIERZ WNIOSEK PDF *******************************************************************************

Od maja 2002 roku realizowany jest przyjęty przez Radę Ministrów „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, którego podstawowym celem jest oczyszczenie kraju z azbestu. Właściciele wyrobów zawierających azbest na mocy Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011 r., nr 8, poz. 31), zobowiązani są do ich usunięcia i utylizacji do 2032 roku. Wójt Gminy Czernica wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców stara się o dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest z posesji.

 

Sprawozdanie z realizacji zadania pn. „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czernica”

                     

W ramach ogłoszonego konkursowego naboru wniosków związanych z usuwaniem azbestu na rok 2018 przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej z siedzibą we Wrocławiu, Gmina Czernica pozyskała dotację na demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czernica w wysokości 85 % kosztów całego zadania.

Wobec powyższego Wójt Gminy Czernica ogłosił nabór wniosków od mieszkańców na przyznanie dofinansowania na usuwanie azbestu. W wyniku przeprowadzonego naboru wpłynęło 13 wniosków i wszystkie wnioski zostały zakwalifikowane do przyznania dofinansowania.

Na podstawie zapytania ofertowego został wyłoniony wykonawca zadania na terenie Gminy, z którym została podpisana umowa.

Podczas realizacji zadania usunięto łącznie 14,12 Mg wyrobów zawierających azbest
z 11 nieruchomości (2 rezygnacje) zlokalizowanych na terenie Gminy w terminie do 05.09.2018 r. zadanie zostało wykonane i potwierdzone wymaganymi dokumentami oraz dokumentacją fotograficzną.

Koszt całego zadania wyniósł 5829,20 zł. Dotacja w wysokości 4954,82 zł, dzięki której zostało wykonane zadanie, stanowiła 85 % kosztów całego zadania. Pozostała część wydatku została pokryta z budżetu Gminy Czernica w kwocie 874,38 zł.

Realizacja zadania pn. „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czernica” możliwa była dzięki dofinansowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przedsięwzięć związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2018.

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093