Umieszczanie ogłoszeń na drzewach jest zabronione

Umieszczanie ogłoszeń, plakatów, afiszy, apeli, ulotek, napisów lub rysunków na pniach drzew jest niezgodne z prawem, szpeci nasze otoczenie i kaleczy drzewa.
Wbijanie gwoździ, pinesek czy specjalnych zszywek to barbarzyństwo dla drzewa. Przyklejanie taśmą
z pewnością nie jest tak szkodliwe, co nie zmienia faktu ze dalej jest niezgodne z prawem a do tego szpeci otoczenie.
Co na ten temat mówią przepisy kodeksu wykroczeń?
Art. 63a.
§ 1. Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie,
plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny
w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem,
podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów stanowiących
przedmiot wykroczenia oraz nawiązkę w wysokości do 1 500 złotych
lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.
Art. 144.
§ 1. Kto na terenach przeznaczonych do użytku publicznego niszczy lub uszkadza
roślinność lub też dopuszcza do niszczenia roślinności przez zwierzęta znajdujące
się pod jego nadzorem albo na terenach przeznaczonych do użytku
publicznego depcze trawnik lub zieleniec w miejscach innych niż wyznaczone
dla celów rekreacji przez właściwego zarządcę terenu,
podlega karze grzywny do 1 000 złotych albo karze nagany.
§ 2. Kto usuwa, niszczy lub uszkadza drzewa lub krzewy stanowiące zadrzewienie
przydrożne lub ochronne albo żywopłot przydrożny,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 2 można orzec nawiązkę
do wysokości 500 złotych.

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093