Ogrzewaj dom „z głową” – nie truj!!!

Ogrzewaj dom „z głową” – nie truj!!!

 

W trosce o zdrowie wszystkich mieszkańców naszej gminy przypominamy, że spalanie śmieci w paleniskach domowych jest surowo zabronione. W kotłach domowych należy spalać tylko i wyłącznie odpowiedni dla kotła materiał opałowy.

W domowych kotłach nie wolno spalać: plastikowych butelek i wszelkich innych tworzyw sztucznych, opon, folii, starych mebli, odzieży oraz pozostałych śmieci, które powstają w naszych domach i gospodarstwach.
 
Co można spalać?

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. z 2016 r. poz. 93), dopuszcza spalanie do celów grzewczych wyłącznie tych odpadów, których termiczne przekształcenie w instalacjach domowych nie spowoduje negatywnego wpływu na środowisko. Są to:

- Wytłoki i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych z wyłączeniem odpadów z produkcji pasz roślinnych
- Trociny, wióry, ścinki, drewno z wyłączeniem trocin, wiórów, ścinek pochodzących z obróbki płyt wiórowych
- Odpady z kory i korka
- Opakowania z papieru i tektury
- Opakowania z drewna
- Drewno
- Odpady ulegające biodegradacji, kartony
- Odpadowa masa roślinna
- Odpady drewna z pielęgnacji zadrzewień

 

 Odpady te mogą być spalane wyłącznie w kotłach przystosowanych do spalania danego rodzaju odpadów.

 

W Polsce nie ma żadnych norm jakościowych tego, co można sprzedawać jako opał w składach węgla, co spowodowało, że na rynku pojawiło się dużo mocno zanieczyszczonego węgla i innych produktów jak muł węglowy czy też miał węglowy sprzedawanego w atrakcyjnych cenach, dlatego APELUJEMY do mieszkańców o spalanie opału wysokogatunkowego, ponieważ gryzący dym jest mocno uciążliwy dla osób przebywających w jego zasięgu.