Realizowane projekty

Na tej stronie chcemy Państwu przedstawić projekty realizowane przez Gminę Czernica w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

 Innowacyjna Edukacja w Gminie Czernica.

"Szkoły przyszłości Gminy Czernica"

„Budowa i wyposażenie zaplecza szatniowo-sanitarnego dla terenu rekreacyjno-sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz promocją obszaru LGD Dobra Widawa w Chrząstawie Małej na działce nr 207/4.”

"Bezpieczna + w Gminie Czernica"

"Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała"

"Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz  8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny"

"Budowa przedszkola w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego w Dobrzykowicach w Gminie Czernica "

"Budowa szkoły w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego w Dobrzykowicach w Gminie Czernica "

"Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF "