Autobusy wewnątrzgminne G1-G6 stare v2

KOREKTA KOMUNIKACJI WEWNĄTRZGMINNEJ OD 15 STYCZNIA 2018 r.

Szanowni Państwo
Od 15 stycznia 2018r. dokonano korekty tras przejazdu w komunikacji wewnątrzgminnej w zakresie korzystania z niektórych przystanków oraz przywrócenia jednego z kursów na linii 855 na trasie Ratowice-Wojnowice-Wojnów-Wrocław. To skutek bieżącej obserwacji oraz uwag i wniosków jakie napłynęły do Urzędu Gminy Czernica oraz przewoźnika. W imieniu Gminy oraz przewoźnika serdecznie dziękuję za  wszystkie uwagi zgłoszone dotychczas. Są one na bieżąco analizowane, a ich wdrożenie musi następować w zgodzie z zasadami logistyki, bezpieczeństwa i zabezpieczonych środków finansowych (w tegorocznym budżecie gminy na transport zbiorowy przeznaczono 1 850 000zł na linie 845 i 855 oraz komunikację wewnątrzgminną).

Zachęcam wszystkich zainteresowanych do korzystania z komunikacji wewnątrzgminnej, która zapewnia:
1)    komunikację pomiędzy miejscowościami w gminie,
2)    przyśpiesza przejazd do centrum Wrocławia  na stację PKP Wrocław Główny, przy skorzystaniu z kolejowego węzła przesiadkowego w Czernicy,
3)    unikanie korków w szczycie rannym i popołudniowym przy korzystaniu z kolejowego węzła przesiadkowego w Czernicy,
4)    możliwość przesiadki na węźle autobusowym na Wojnowie,
5)    oraz chroni środowisko (mniej aut) przy korzystaniu z transportu kolejowego.

                                                                                                                           Wójt Gminy Czernica
 

 

Kliknij TUTAJ aby POBRAĆ SCHEMAT KOMUNIKACJI

Rozkłady jazdy od 15 stycznia 2018 r.:
LINIA: G1
RELACJA: CHRZĄSTAWA WIELKA - CZERNICA STACJA KOLEJOWA; przez: Chrząstawa Mała, Wojnowice, Jeszkowice
LINIA: G4
RELACJA: CZERNICA STACJA KOLEJOWA - CHRZĄSTAWA WIELKA, przez: Jeszkowice, Wojnowice, Chrząstawę Małą

LINIA: G2 

RELACJA: CZERNICA URZĄD GMINY - WOJNÓW (PĘTLA); przez: Wojnowice, Chrząstawę Małą, Nadolice Wielkie, Nadolice Małe, Krzyków, Dobrzykowice
LINIA: G3
RELACJA: WOJNÓW (PĘTLA) - CZERNICA STACJA KOLEJOWA; przez: Dobrzykowice, Krzyków, Nadolice Małe, Nadolice Wielkie, Wojnowice (pętla)

LINIA G5
RELACJA: RATOWICE - WOJNÓW (PĘTLA) przez, CZERNICA UG (PKP), Jeszkowice, Gajków, Kamieniec Wrocławski
LINIA G6 
RELACJA: RATOWICE - WOJNÓW (PĘTLA) przez, CZERNICA UG (PKP), Jeszkowice, Gajków, Kamieniec Wrocławski

Uwaga!
Autobusy komunikacji wewnątrzgminnej kursują wyłącznie w dni robocze.
Rozkłady jazdy autobusów komunikacji wewnątrzgminnej dopasowane są do rozkładów jazdy pociągów Kolei Dolnośląskich na stacji PKP Czernica Wrocławska:
- odjazdy do Wrocławia: 4:55, 5:54, 6:26, 6:55 i 7:57,
- powroty z Wrocławia: 15:44, 16:18, 17:17 i 18:18.
W przypadku opóźnienia pociągu powrotnego z Wrocławia, autobusy będą oczekiwały na pasażerów, stąd godziny odjazdu mogą ulec niewielkim zmianom.  Aktualny rozkład jazdy pociągów Kolei Dolnośląskich będzie obowiązywał w okresie od 10.12.2017 r. do 10.03.2018 r. Kolejne zmiany rozkładu jazdy pociągów planowane są przez przewoźnika kolejowego na następujące okresy:
- 11.03.2018 r. – 09.06.2018 r.,
- 10.06.2018 r. – 01.09.2018 r.,
- 02.09.2018 r. – 20.10.2018 r.,
- 21.10.2018 r. – 08.12.2018 r.,
- 09.12.2018 r. – 09.03.2019 r.
W ślad za zmianami w rozkładach jazdy pociągów, będą następowały zmiany w rozkładach jazdy autobusów komunikacji wewnątrzgminnej. 


Informacja telefoniczna - Dolnośląskie Linie Autobusowe:
tel. 71 782 81 31

Dyspozytor :
tel. 508 627 738
mail: dyspozytor@dla.com.pl

UG Czernica
mail: czernica@czernica.pl