dw455

 Urząd Gminy Czernica to nie inwestor i wykonawca remontu DW 455


Inwestorem remontu drogi wojewódzkiej nr 455 w Kamieńcu Wrocławskim jest Województwo Dolnośląskie – Dolnośląska Służba Dróg i Kolei, a Wykonawcą firma Eurovia Polska S.A. a nie Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Urząd Gminy w Czernicy, o czym błędnie poinformował opinię publiczną Pan Roman Potocki – Starosta Powiatu Wrocławskiego w trakcie wywiadu udzielonego w dniu 8 marca 2018r. telewizji pn. „Echo 24 Sp. z o.o.”

                                                                                                                  Zastępca Wójta Gminy Czernica
                                                                                                                                 Andrzej Czech

1)    Pismo Starosty Powiatu Wrocławskiego Nr SP – DT.7134.41.2018.MWA z dnia 9 marca 2018r. (TUTAJ)
2)    Umowa na wykonanie remontu DW 455, która wpłynęła do Urzędu Gminy Czernica w dniu 13 marca 2018r. o godz. 13:02 na adres: czernica@czernica.pl (TUTAJ)
3)    Wywiad Pana Starosty z 8 marca 2018r. (TUTAJ)

 


 

Szanowni Państwo,

z dniem 5 marca 2018 r. rozpoczął się remont drogi wojewódzkiej nr 455 w Kamieńcu Wrocławskim, realizowany przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Przez okres 3 miesięcy droga, na odcinku od ronda Wschodniej Obwodnicy Wrocławia aż do ul. Wałowej w Kamieńcu Wrocławskim, będzie wyłączona z ruchu samochodowego. Roboty będą podzielone na dwa etapy, tj.: etap I – od ronda do ul. Podwale (droga do Łan) i etap II – od drogi do Łan do ul. Wałowej.   

Pismo od firmy Eurovia Polska S.A. w sprawie rozpoczęcia remontu drogi nr 455  do pobrania TUTAJ.

Uaktualnione rozkłady jazdy autobusów komunikacji gminnej dostępne są  poniżej:

- 845 i 855

- G1,G2,G3,G4,G5,G6

                                                                                    Wójt Gminy Czernica 


WÓJT GMINY CZERNICA INTERWENIUJE

1. Odpowiedź Starosty Powiatu Wrocławskiego  w sprawie wskazania podmiotu odpowiedzialnego za remont DW455

2. Pismo Wójta Gminy Czernica z dnia 7.03.2018 r. do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie likwidacji znaków STOP na przejazdach kolejowych w Dobrzykowicach

3. Pismo Wójta Gminy Czernica z dnia 7.03.2018 r. do Starosty Powiatu Wrocławskiego w sprawie likwidacji znaków STOP na przejazdach  kolejowych w Dobrzykowicach

4. Pismo Wójta Gminy Czernica z dnia 5.03.2018 r. do Marszałka Województwa Dolnośląskiego

5. Pismo Wójta Gminy Czernica z dnia 26.02.2018 r. do Wydziału Ruchu Drogowego we Wrocławiu

6. Pismo Wójta Gminy Czernica z dnia 21.02.2018 r. do Dyrektora Dolnośląskiej Słuzby Dróg i Kolei we Wrocławiu

7. Pismo Wójta Gminy Czernica z dnia 23.03.2018 r. do Dyrektora Dolnośląskiej Słuzby Dróg i kolei we Wrocławiu

8. Odpowiedź DSDiK na pismo Wójta Gminy Czernica z punktu 6

9. Odpowiedź DSDik na Pismo Wójta Gminy Czernica z punktu 7

10. Odpowiedź Starosty Powiatu Wrocławskiego na pismo Wójta Gminy Czernica z punktu 3

11. Odpowiedź Eurovia Polska S.A w sprawie pisma o usunięcie znaków "stop"

12. Pismo Wójta Gminy Czernica z dnia 11.05.2018 r. do Dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu w sprawie terminu otwarcia drogi w kamieńcu Wr.

13. Pismo Wójta Gminy Czernica z dnia 14.05.2018 r. do Dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu w sprawie terminu otwarcia drogi w Kamieńcu Wr.

14 Odpowiedź  Dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu na pisma Wójta Gminy Czernica z dnia 11 i 14 maja 2018 r. (z punktu 12 i 13)


OBJAZD REMONTOWANEJ DROGI WOJEWÓDZKIEJ DW455

W związku z zamknięciem odcinka drogi wojewódzkiej DW455 od ronda w Łanach do ulicy Wałowej w Kamieńcu Wrocławskim został wytyczony objazd dla samochodów o masie do 3,5t oraz powyżej 3,5t ( dla ruchu tranzytowego) zgodnie z poniższymi schematami.


W okresie zamknięcia tej drogi gminna komunikacja autobusowa funkcjonuje według rozkładów jazdy: 845 i 855 oraz G-1,G-2,G-3,G-4,G-5,G-6. 


Zgodnie z zatwierdzonym przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego projektem organizacji ruchu na czas zamknięcia odcinka drogi wojewódzkiej w Kamieńcu Wrocławskim wykonawca (firma EUROVIA POLSKA S.A.) powinien zapewnić dojście do posesji na odcinku zamkniętym oraz dojazd do posesji jeśli technologia wykonywanych aktualnie prac budowlanych pozwoli na poruszanie się samochodów na odcinku przebudowywanym.