Potwierdź profil zaufany


Punkt potwierdzania profili zaufanych w  Urzędzie Gminy Czernica


Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.

Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet na ePUAP - jak? kliknij TUTAJ

Profile zaufane można potwierdzać w Urzędzie Gminy Czernica  na parterze w pokoju numer 6.Punkt weryfikacji profili zaufanych uruchomiono w ramach realizowanego przez gminę projektu: "Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz  8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny„