SKŁAD RADY GMINY

 

Leszek Kusiak
Przewodniczący Rady 
email: l.kusiak@czernica.pl

Ryszard Wychudzki
Wiceprzewodniczący Rady
email: r.wychudzki@czernica.pl

 Anna Andrusyn

email: a.andrusyn@czernica.pl
 Adam Cioczek

email: a.cioczek@czernica.plZdzisław Dobrzański

email: z.dobrzanski@czernica.plIwona Fuchs

email: i.fuch@czernica.pl


Agnieszka Fugol
email: a.fugol@czernica.pl


Jarosław Jagielski
email: j.jagielski@czernica.pl


Sabina Jasińska
email: s.jasinska@czernica.pl

Adam Jaskuła
email: a.jaskula@czernica.pl

Mateusz Kwaśny
email: m.kwasny@czernica.pl

Jerzy Misztal
email: j.misztal@czernica.pl

Katarzyna Moroz-Falejczyk
email: k.moroz@czernica.pl

Beata Potocka
email: b.potocka@czernica.pl

Daniel Urban
email: d.urban@czernica.pl