KOMISJE RADY GMINY

Komisja Rewizyjna:
1.    Adam Cioczek - Przewodniczący   
2.    Sabina Jasińska - Wiceprzewodnicząca
3.    Jarosław Jagielski   
4.    Jerzy Misztal           
5.    Beata Potocka
       
Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa:
1.    Adam Jaskuła - Przewodniczący   
2.    Zdzisław Dobrzański - Wiceprzewodniczący
3.    Leszek Kusiak        
4.    Katarzyna Moroz           
5.    Daniel Urban
       
       
Komisja Oświaty i Spraw Społecznych:

1.    Ryszard Wychudzki - Przewodniczący           
2.    Mateusz Kwaśny - Wiceprzewodniczący  
3.    Katarzyna Moroz
4.    Agnieszka Fugo
5.    Iwona Fuchs   


Komisja Budżetu i Finansów:
1.    Daniel Urban -  Przewodniczący               
2.    Jerzy Misztal - Wiceprzewodniczący           
3.    Anna Andrusyn           
4.    Sabina Jasińska   
5.    Leszek Kusiak                   
   
           
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
1.    Mateusz Kwaśny - Przewodniczący                   
2.    Adam Jaskuła - Wiceprzewodniczący                       
3.    Adam Cioczek                       
4.    Jarosław Jagielski               
5.    Iwona Fuchs   

                                   
Komisja Kapituły:
1.  Zdzisław Dobrzański  -  Przewodniczący            
2.    Agnieszka Fugol – Wiceprzewodnicząca               
3.   Anna Andrusyn       
4.    Beata Potocka                   
5.    Ryszard Wychudzki