akcyza

UWAGA!!!  AKCYZA 2019 – ZMIANY

Aby otrzymać zwrot podatku akcyzowego należy złożyć:
1)  Wniosek o zwrot podatku akcyzowego - POBIERZ WNIOSEK
2)  formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, według załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2010 r. (Dz.U. Nr 254, poz. 1704) - POBIERZ WNIOSEK
3)  formularz z danymi do wniosku o zwrot podatku akcyzowego -POBIERZ WNIOSEK


PROCEDURA I WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZA PALIWO ROLNICZE

Zgodnie z rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowy wzór  wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. (POBIERZ PROCEDURĘ).


Różnice:
W punkcie IV „Oświadczenie o powierzchni użytków rolnych oraz o średniej rocznej liczbie bydła” wprowadzono pole, w którym producent rolny w formie oświadczenia podaje informację o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w jego posiadaniu w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o zwrot podatku.


Zmianie uległo objaśnienie do punktu V „Informacja o załącznikach” do poz. 20. W tej pozycji należy podać liczbę faktur VAT albo ich kopii, oświadczeń oraz dokumentów, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy.


Od 1 stycznia 2019 r. przysługuje wyższy limit – pomocy, podstawowy limit to 100 litrów ON/ha rocznie – do takiej ilości zakupionego oleju napędowego będzie przysługiwał zwrot akcyzy.


Dodatkowe środki otrzymają także hodowcy bydła i producenci mleka. Rolnicy mogą ubiegać się, poza kwotą 100 złotych do każdego hektara, również o dopłaty do paliwa wykorzystywanego przy chowie i hodowli bydła.
 
Hodowcy bydła będą musieli zadbać także o dodatkowe formalności. We wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze będą musieli podać średnią roczną liczbę bydła, którą posiadali w poprzednim roku.


Do wniosku należy dostarczyć faktury lub kopie faktur oraz dokument potwierdzający średnią roczną liczbę bydła. A po takie zaświadczenie trzeba będzie się udać wcześniej do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wrocławski
Komuny Paryskiej 72
Wrocław, 50-452
tel. 71 341 59 34