Rolnictwo

Bezpieczna praca ze środkami ochrony roślin.

 

 

            Rozpoczęły się wiosenne prace polowe, a wraz z nimi wykorzystywanie pestycydów w gospodarstwie. Następstwem kontaktu ze środkami ochrony roślin mogą być poważne powikłania zdrowotne. Aby tak się nie stało, należy stosować kilka podstawowych zasad bezpiecznej pracy:

1.      Prace z pestycydami mogą wykonywać wyłącznie osoby dorosłe, a szczególnie mężczyźni. Należy ukończyć szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin i posiadać zaświadczenie o jego ukończeniu. Jest ono ważne 5 lat od dnia wydania.

Wszelkie czynności związane z użyciem środków ochrony roślin mogą wykonywać dorośli, cieszący się dobrym zdrowiem. W żadnym przypadku nie wolno wykonywać tych prac kobietom w ciąży lub karmiącym piersią i dzieciom. Każda choroba może wzmocnić negatywne skutki szkodliwości środków ochrony roślin.

2.      Do prac z użyciem środków ochrony roślin nie należy przystępować na czczo. Spożywanie alkoholu zabronione jest w czasie wykonywania zabiegów ochrony roślin, w dniu poprzedzającym zabiegi a także w dniu następnym. Lekceważenie tego zalecenia grozi poważnymi zatruciami.

W czasie kontaktu ze środkami chemicznymi, nie wolno palić tytoniu - w przypadku dostania się pestycydów do papierosa, istnieje zagrożenie wniknięcie do organizmu bardzo szkodliwych związków chemicznych, powstających w kontakcie z żarem.

3.      Przed rozpoczęciem prac opryskowych należy zgromadzić niezbędne środki ochrony indywidualnej oraz bezwzględnie zapoznać się z informacjami zawartymi na etykiecie oraz ulotce dołączonej do preparatu.

Podstawowe wyposażenie ochrony indywidualnej stanowią:

·         Kombinezon ochronny – stanowi podstawowy element ochrony osobistej. Nogawki kombinezonu ochronnego zawsze należy nakładać na buty.

·         Rękawice nitrylowe – chronią dłonie przed kontaktem z substancjami chemicznymi

·         Ekran ochronny lub gogle – chronią twarz i oczy w przypadku rozprysku produktu

·         Obuwie ochronne –wykonane z gumy, PCW, neoprenu lub winylu

·         Nakrycie głowy – czapka z daszkiem lub kaptur kombinezonu ochronnego

·         Ochrona dróg oddechowych – maska lub półmaska zaopatrzona w odpowiedni filtr ochronny A2, P2 lub P3

 

4.      W gospodarstwie, przy magazynowaniu środków ochrony roślin, należy przestrzegać kilku ważnych zasad:

·         Środki ochrony roślin należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach

·         Pomieszczenie w jakim środki te są przechowywane nie może znajdować się w budynkach mieszkalnych, inwentarskich i spichlerzach

·         Pomieszczenie powinno być wentylowane, a temperatura w nim może wahać się od 0˚C do 30˚C

·         Przestrzeń do składowania powinna być oddalona od bezpośrednich źródeł ciepła.

 

  

5.      ZABRONIONE JEST

·         Przechowywanie niewykorzystanych środków ochrony roślin w opakowaniach zwyczajowo używanych do przechowywania żywności i butelkach po napojach

·         Przechowywanie środków ochrony roślin z artykułami spożywczymi, napojami, paszami dla zwierząt i płodami rolnymi

·         Nieprzestrzeganie okresów karencji (tj. czasu od ostatniego zabiegu ochronnego do dnia zbioru i skierowania do spożycia np. owoców lub warzyw) oraz prewencji (tj. okresu zapobiegającego zatrucia ludzi, zwierząt, pszczół)

·         Przewożenie osób lub przedmiotów na opryskiwaczu

·         Praca na pochyleniach przekraczających wartości podane w instrukcji obsługi opryskiwacza

·         Wchodzenie do zbiornika

·         Pozostawienie bez nadzoru ciągnika z przyłączonym opryskiwaczem.

 

Sybilla Gancarek
Specjalista

Samodzielny Referat Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego
KRUS Oddział Regionalny we Wrocławiu

 

Informacje pochodzą z broszur Rolnictwo: „Chemia dla rolników” Tomasz W. Grausz Warszawa 2013, „Pracuj bezpiecznie poradnik dla rolników” Zbigniew Serwanski 2010 r. oraz broszury prewencyjnej KRUS „ Dobre praktyki BHP przy pielęgnacji i ochronie roślin” Warszawa 2010 r.