Przystanki autobusowe

Na terenie gminy Czernica mieszkańcy mają do dyspozycji 103 przystanki autobusowe. Biorąc pod uwagę powierzchnię gminy (84 km2), jeden przystanek przypada na 0,82 km2. Z roku na rok gmina powiększa sieć przystanków i docelowo chce osiągnąć taką gęstość, która zapewni dostęp pasażerom z odległości nie większej niż 400-600 m..


Zobacz wszystkie czynne przystanki w Gminie Czernica:


Zobacz zestawienie tabelaryczne przystanków czynnych na terenie gminy Czernica:  TUTAJ.