Przystanki autobusowe

Na terenie gminy Czernica mieszkańcy mają do dyspozycji 95 przystanków autobusowych. Biorąc pod uwagę powierzchnię gminy (84 km2), jeden przystanek przypada na 0,9 km2. Z roku na rok gmina powiększa sieć przystanków i docelowo chce osiągnąć taką gęstość, która zapewni dostęp pasażerom z odległości nie większej niż 400-600 m.


Zobacz wszystkie czynne przystanki w Gminie Czernica:


Zobacz zestawienie tabelaryczne przystanków czynnych i nowo tworzonych w 2019 r. na terenie gminy Czernica:  TUTAJ.