Aktualności

OSTRZEŻENIE Nr 6      Silny wiatr/2

OSTRZEŻENIE Nr 6 Silny wiatr/2

Obszar: województwo dolnośląskie - subregion nizinny Ważność: od 2018-01-18 15:00:00 do 2018-01-19 06:00:00 Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, z porywami do 100 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Największa prędkość wiatru spodziewana jest wieczorem oraz przed północą. Prawdopodobieństwo: 90% (Silny wiatr) Uwagi: Brak.

Maciej Bodnar trzecim najpopularniejszym sportowcem Dolnego Śląska 2017

Maciej Bodnar trzecim najpopularniejszym sportowcem Dolnego Śląska 2017

W dniu dzisiejszym Maciej Bodnar w plebiscycie Gazety Wrocławskiej został wybrany trzecim najpopularniejszym sportowcem Dolnego Śląska. W jego imieniu nagrodę odebrał Włodzimierz Chlebosz Wójt Gminy Czernica.

Z Nadolic Wielkich do Zimbabwe

Z Nadolic Wielkich do Zimbabwe

W Nadolicach Wielkich - filii nr 3 Gminnej Biblioteki w Czernicy trwają „Zabawy w języku angielskim”. Prowadzi je wolnotaryjnie native spikerka Faustyna Hama. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i polegają raczej na zabawie, niż edukacji.

Nabór

Nabór

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy ogłasza nabór na stanowisko młodszy bibliotekarz

Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych

Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych

17 stycznia 2018r. o godz. 15.30 w nowym przedszkolu w Dobrzykowicach przy ul. Sukcesu

Biesiada z kolędą

Biesiada z kolędą

13 stycznia br. 16:00 świetlica wiejska w Kamieńcu Wrocławskim

Koncert kolęd i pastorałek

Koncert kolęd i pastorałek

14 stycznia br. godzina 17:00 Nadolice Wielkie w Kościele Najświętszej Maryi Panny Różańcowej

V Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kamieńcu Wrocławskim

V Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kamieńcu Wrocławskim

14 stycznia br. 12:00-19:00 świetlica wiejska w Kamieńcu Wrocławskim

Nabór

Nabór

na wieloosobowe stanowisko ds. świadczeń

Wiedeń w Kamieńcu

Wiedeń w Kamieńcu

W dniu dzisiejszym w świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim odbył się pod honorowym patronatem Włodzimierza Chlebosza Wójta Gminy Czernica - Charytatywny Koncert Karnawałowy "Muzyka Wiedeńskich Mistrzów" w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

Orszak Trzech Króli

Orszak Trzech Króli

W tym roku za pośrednictwem Stowarzyszenia Miłośników Nadolic Małych nasza gmina przystąpiła do organizacji "Orszaku Trzech Króli". Orszak Trzech Króli to największe Jasełka w Polsce.

Plebiscyt Słowa Sportowego na zawodnika i trenera roku 2017

Plebiscyt Słowa Sportowego na zawodnika i trenera roku 2017

Jak co roku czytelnicy Słowa Sportowego wybierają najpopularniejszego sportowca i trenera na Dolnym Śląsku. W głosowaniu biorą udział sportowcy z terenu naszej gminy: Maciej Bodnar i Jacek Gaworski. Zachęcamy do głosowania.

Charytatywny koncert karnawałowy

Charytatywny koncert karnawałowy

świetlica wiejska w Kamieńcu Wrocławski - 7 stycznia br. o godzinie 12:30

Lokalna Grupa Działania Dobra WIdawa

Lokalna Grupa Działania Dobra WIdawa

Informacji o planowanej do realizacji operacji własnej - 2017

USUWANIE AZBESTU

USUWANIE AZBESTU

Wójt Gminy Czernica ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu prywatnych posesji w wysokości 100 % kosztów na 2018 r.

Budżet na 2018 rok uchwalony

Budżet na 2018 rok uchwalony

W dniu dzisiejszym podczas sesji Rady Gminy Czernica, Rada jednogłośnie 14 głosami przyjęła przedłożony przez Wójta Gminy Włodzimierza Chlebosza budżet na 2018 rok. Jest to największy budżet w dziejach naszej gminy.

Darmowa autobusowa komunikacja wewnątrzgminna

Darmowa autobusowa komunikacja wewnątrzgminna

do pobrania schemat komunikacji oraz rozkłady jazdy

Zarządzenie Wójta Gminy Czernica

Zarządzenie Wójta Gminy Czernica

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert

na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży w roku 2018

Wójt Gminy Czernica ogłasza nabór

Wójt Gminy Czernica ogłasza nabór

na członków komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) na 2018 rok.

strony 1 2 3 4 5 6 7