Aktualności

WOJSKO CZEKA NA CIEBIE

WOJSKO CZEKA NA CIEBIE

Jeśli chcesz połączyć pracę z pasją i myślisz o tym, by zostać żołnierzem zawodowym, zacznij od służby przygotowawczej, której odbycie jest jednym z warunków wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego.

Spotkanie autorskie z Navalem - byłym żołnierzem GROMu

Spotkanie autorskie z Navalem - byłym żołnierzem GROMu

piątek - 8 listopada 2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czernicy o godzinie 18:00

Przerwa w dostawie wody w miejscowowściach Czernica i Łany

Przerwa w dostawie wody w miejscowowściach Czernica i Łany

29 i 30 października 2019 r.

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

30 października 2019 r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się szkolenie z zakresu wypełniania nowych formularzy ofert na zadania publiczne.

Wymiana urządzeń grzewczych

Wymiana urządzeń grzewczych

Przypominamy, że w dniu 31 października 2019 r. kończy się trwający od stycznia 2019 r. nabór wniosków na dofinansowanie do wymiany kotłów na ekologiczne urządzenia grzewcze.

Przerwa w dostawie wody

Przerwa w dostawie wody

Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o. informuje, że w związku z pracami na sieci wodociągowej dnia 25.10.2019r. (piątek), wystąpi przerwa w dostawie wody w godzinach od 9.00 do 15.00 w miejscowości Łany, na ul. Owocowej.

Pierwsza „Biedronka” w gminie

Pierwsza „Biedronka” w gminie

Pomiędzy Nadolicami Małymi a Dobrzykowicami trwa budowa obiektu handlowego o pow. Ok 1100 m2 wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. Inwestorem jest firma Asset Real sp. z o.o. sp k. Operatorem powierzchni handlowej ma być sieć Biedronka. Wg inwestora zakończenie zadania zaplanowano na koniec roku.

System dynamicznej informacji pasażerskiej już w naszej gminie

System dynamicznej informacji pasażerskiej już w naszej gminie

Dolnośląskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. – operator przewozów w Czernicy – wdrożył system dynamicznej informacji pasażerskiej działający w oparciu o serwis internetowy kiedyPrzyjedzie.pl Dzięki niemu nasi pasażerowie mają dostęp do rzeczywistych godzin odjazdów autobusów z dowolnego przystanku w naszej sieci komunikacyjnej, rozkładów jazdy oraz komunikatów pasażerskich.

Nabór do pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy

Nabór do pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy

na stanowisku urzędniczym ds. księgowości budżetowej i rozliczeń

Sesja Rady Gminy Czernica

Sesja Rady Gminy Czernica

23 października 2019 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica przy ul. Kolejowej 3 (pok. nr 19).

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

dnia 23 października 2019r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica (pok. nr 19).

Posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego

Posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego

dnia 23 października 2019r., o godzinie 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica (pok. nr 19)

Uwaga! Od 20 października zmiany rozkładów jazdy gminnej komunikacji zbiorowej.

Uwaga! Od 20 października zmiany rozkładów jazdy gminnej komunikacji zbiorowej.

Od dnia 20.10.2019 r. zostaną wprowadzone nowe rozkłady jazdy pociągów na stacji kolejowej PKP Czernica Wrocławska. W związku z tym, ulegną zmianie rozkłady jazdy autobusowej komunikacji wewnątrzgminnej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

z dnia 16 października 2019 roku zawiadamiające o wszczęciu na wniosek Inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Adama Stempniewicza, złożony w dniu 09 sierpnia 2019 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 25 września 2019 r., postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbiórkę i budowę wiaduktu kolejowego w km 75,523 linii kolejowej nr 277 Opole Groszowice - Wrocław Brochów nad drogą wojewódzką nr 455 wraz z budową przejścia pod torami, rozbudową drogi wojewódzkiej nr 455, przebudową dróg gminnych wraz z przyległą infrastrukturą w ramach zadania „Przebudowa wiaduktu kolejowego w km 75,523 na linii kolejowej nr 277 Opole Groszowice - Wrocław Brochów nad drogą wojewódzką nr 455”. Inwestycja przewidziana do realizacji na działkach nr 358/1, AM-1, nr 201/2, AM-1, nr 208/5, AM-1, nr 333, AM-1, nr 372, AM-1 nr 324, AM-1, nr 325/2, AM-1, obręb 0003 Czernica, gmina Czernica, powiat wrocławski.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

22 października 2019 r. godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica.

Przerwa w dostawie wody w  miejscowowści Kamieniec Wrocławski

Przerwa w dostawie wody w miejscowowści Kamieniec Wrocławski

Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o informuje, że w związku z pracami na sieci wodociągowej w środę, 16.10.2019 r. wystąpi przerwa w dostawie wody w godzinach od 9:00 do 13:00 w miejscowości Kamieniec Wrocławski ulice Boczna, Bażantowa, Piaskowa, Graniczna.

Dziś Święto Edukacji Narodowej

Dziś Święto Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi szkół i placówek oświatowych życzymy pomyślności i realizacji osobistych i zawodowych planów, spełnienia marzeń oraz satysfakcji z wykonywanej pracy. Jednocześnie pragniemy przekazać podziękowania za trud włożony w edukację i wychowanie wielu młodych pokoleń.

Uroczystość pasowania na ucznia

Uroczystość pasowania na ucznia

Uczniowie pierwszej klas Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Ratowicach byli pasowani na uczniów szkoły.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych

Październikowe spotkanie przedsiębiorców

Październikowe spotkanie przedsiębiorców

Za nami koleje już spotkanie przedsiębiorców z naszej gminy.

strony 1 2 3 4 5 6 7