Umowa na rewitalizację linii kolejowej podpisana

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i partnerzy: gminy Wrocław, Czernica, Jelcz-Laskowice podpisały umowę, która zapoczątkuje realizację linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice i przywrócenie przewozów pasażerskich. Wartość projektu to ponad 58 mln zł

Linia prowadzi przez miejscowości w gminie Czernica (np. Chrząstawa, Nadolice, Dobrzykowice) i osiedla wrocławskie Wojnów, Strachocin, Kowale do stacji Wrocław Sołtysowice.

Projekt dotyczy odnowy 21 km jednotorowej, częściowo zelektryfikowanej linii na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice.

Odnowienie linii oznacza krótsze podróże i wyższy poziom bezpieczeństwa. Wykonane zostaną prace związane z wymianą toru, sieci trakcyjnej, urządzeń sterowania ruchem i telekomunikacji oraz naprawą obiektów inżynieryjnych.
Zwiększy się dostępność linii dla podróżnych, bo projekt przewiduje budowę bezpiecznych: dojść pieszych, dojazdów, parkingów Park&Ride i Bike&Ride. Połączenia na odnowionej linii najpewniej wejdą w życie wraz z nowym rozkładem jazdy w grudniu 2019 roku.

Projekt realizowany jest w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF). Został już wybrany wykonawca prac studialnych na kwotę: 828 tys. zł. Studium wykonalności będzie gotowe w pierwszej połowie 2018 r. Dalsze prace prowadzone będą w trybie „projekt i budowa”. Planowana data rozpoczęcia 10.2018 – zakończenia 12.2019 r.

Szacunkowy  koszt projektu wynosi 58 389 801,55 PLN netto, w tym:
- PKP Polskie Linie Kolejowe – 54 739 801,55 PLN
- Gmina Wrocław -1 650 000,00 PLN
- Gmina Czernica – 1 250 000,00 PLN
- Gmina Jelcz-Laskowice – 750 000,00 PLN