Zebranie wiejskie sołectwa Chrząstawa Wielka

odbędzie się dniu 30 marzec 2017 roku tj. czwartek o godz. 19: 00 (pierwszy termin) 19: 15 (drugi termin) w budynku świetlicy wiejskiej w Chrząstawie Wielkiej

Porządek zebrania:

1.    Informacje bieżące Wójta Gminy Czernica
2.    Informacje dotyczące nowego Komisariatu Policji „Siechnice”
3.    Sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej z działalności oraz wykonania funduszu sołeckiego w roku 2016.
4.    Planowane działania na rok 2017.
5.    Informacje dla mieszkańców po walnym zebraniu Spółek Wodnych 2017 r.
6.    Sprawy różne.


•    Zebranie w celach dokumentacyjnych może być filmowane.

Sołtys Chrząstawy Wielkiej
Marcin Ratajczyk