Praca

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy, w ramach Prac Społecznie Użytecznych, poszukuje osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W wymiarze 10 godz. tygodniowo.


- prace biurowe – GOPS Czernica ul. Wrocławska 78
- prace biurowe – Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa 3
- prace biurowe- Szkoła Podstawowa w Dobrzykowicach ul. Szkolna 1
- prace porządkowe- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy
   ul. Św. Brata Alberta Chmielowskiego 9
- prace porządkowe – „Kuźnia” Ratowice ul. Wrocławska 111
- prace biurowe – Gminna Biblioteka Publiczna Czernica ul. Wojska Polskiego 9

Osoby chętne do pracy, prosimy o kontakt z nr tel. 71 318 01 80, lub osobiście w budynku GOPS Czernica Ul. Wrocławska 78 ( sekretariat, I piętro)