Zebranie wiejskie sołectwa Ratowice

w dniu 28 marca 2017 (wtorek) o godzinie. 18.00 w świetlicy wiejskiej przy ul. Wrocławskiej 52 w Ratowicach.W PRZYPADKU BRAKU QUORUM , ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ W DRUGIM TERMINIE O GODZ. 18.15 TEGO SAMEGO DNIA.

Porządek zebrania:
1.    Sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej z działalności oraz wykonania funduszu sołeckiego w roku 2016.
2.    Planowane działania na rok 2017.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w funduszu sołeckim na 2017 rok.
4.    Sprawy różne.

Zapraszam

SOŁTYS WSI RATOWICE
Jarosław Jagielski