Posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

22 marca 2017 o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy.


Porządek spotkania:

 
1.    Ocena stanu dróg w Gminie Czernica i przedstawienie propozycji ich budowy i remontów.
2.    Opiniowanie uchwał Rady Gminy Czernica.


                                                       Przewodniczący Komisji
 
                                                        Adam Jaskuła