Informacja dla hodowców drobiu

Od 5 kwietnia 2017 r. drób można wypuszczać z pomieszczeń przy zachowaniu warunków rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.W dniu 5 kwietnia 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, tym samym straciło moc Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Nowe rozporządzenie nakazuje : utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami, zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych, karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków i ich odchodami.