Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

14 kwietnia 2017 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3 , pok. nr 19.


Proponowany porządek obrad:
1.    Ocena końcowa wykonania budżetu Gminy Czernica za 2016 r.
2.    Sprawy różne.

                                                                                          

Przewodnicząca
Komisji


Katarzyna Moroz