Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych

26 kwietnia 2017 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy


Porządek posiedzenia:

 

1. Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w szkołach i na obiektach sportowych – sale gimnastyczne, Orlik, boiska przyszkolne.
2. Planowane inwestycje i remonty w placówkach oświatowych – wnioski nie ujęte w budżecie.
3. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji
Ryszard Wychudzki