Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

24 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy

Porządek spotkania:

1.Analiza działalności świetlic wiejskich działających na terenie Gminy.

2.Opiniowanie działalności klubów środowiskowych działających na terenie Gminy.

3.Sprawy bieżące z zakresu   działań kontrolnych i opiniodawczych Komisji Rewizyjnej.

 
Przewodnicząca Komisji
Magdalena Brandys