Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Czernica

13 października 2017r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica przy ul. Kolejowej 3


Porządek posiedzenia:

1.      Uwagi z konsultacji społecznych do Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu dla gminy Czernica na lata 2017 – 2022.

2.      Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

1/ ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernica,

2/zmian w budżecie Gminy Czernica na 2017 rok,

3/ zmiany uchwały nr XXVI/215/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica.

3.      Sprawy różne.

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Czernica

 
Leszek Kusiak

 

POBIERZ SPAKOWANE MATERIAŁY