Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych

15 listopada 2017r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy


Porządek posiedzenia:

1.Analiza projektu budżetu placówek oświatowych na 2018 rok.
2. Analiza raportu o stanie oświaty w roku szkolnym 2016/2017.
3. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji

Ryszard Wychudzki