Termin płatności IV raty podatku

15 listopada 2017 r. przypada termin płatności IV raty podatku od nieruchomości i podatku rolnego.